OBECNÝ  ÚRAD  STARÉ
Obecný úrad Staré, 072 23  Staré 208
Kontakt: 056/688 7041,
obec.stare@minet.sk


Úradné hodiny:

Pondelok:          07.30   -   15.30

Utorok:              07.30   -   15.30

Streda:              07.30   -   16.00

Štvrtok:             07.30   -   15.30

Piatok:              07.30   -   15.00


Obedňajšia prestávka:  12.00 - 12.30


Zamestnanci obecného úradu:  
Erika Hrehová
Mgr. Marta Janová

Obec Staré
Obecný úrad Staré

Staré č. 208
072 23

Tel.: 056 / 688 7041
Mob.: 0902 223 353
Mail:
obec.stare@minet.sk