SYMBOLIKA  OBCE
     Erb obce, spolu s jej vlajkou a pečaťou predstavujú trojicu najdôležitejších identifikačných symbolov obce.

     Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné, po stáročia tradované, heraldické, vexilologické a sigilografické zákonitosti a zvyklosti erbovej, vlajkovej a pečatnej tvorby. Len ich dôsledným dodržiavaním možno dospieť k heraldicky správnemu výsledku - erbu, ktorý spĺňa všetky požadované kritériá. Zodpovedný prístup k tvorbe spomenutých symbolov je daný tiež tým, že sa vytvárajú spravidla na veľmi dlhé obdobia, ba stáročia.

     Je vždy výhodné, ak pri tvorbe erbu je k dispozícii historická symbolika obce. V prípade našej obce poznáme odtlačok bližšie nedatovaného pečatidla s kruhopisom "SZTARA VAROSA PETSETJE". V strede pečatného poľa vidno na trávnatej pažiti s tromi listnatými stromami ovečku. Otlačok pečatidla sa zachoval na operátoch katastrálnych máp z roku 1866.

(PhDr. Ladislav Vrteľ, tajomník Heraldickej komisie) Symboly obce - galéria
Obec Staré
Obecný úrad Staré

Staré č. 208
072 23

Tel.: 056 / 688 7041
Mob.: 0902 223 353
Mail:
obec.stare@minet.sk