PROJEKTY
realizované v obci do roku 2014
Obec Staré
Obecný úrad Staré

Staré 208
072 23  Staré

Tel.: 056 / 688 7041
Mob.: 0902 223 353
Mail:
obec.stare@minet.sk
Chodníky - I. etapa

Názov projektu: Rekonštrukcia chodníkov v obci Staré - úsek B1

Celková hodnota projektu: 51.435,87 €

Ukončenie projektu: 2014

Projekt bol realizovaný z prostriedkov obce.
Amfiteáter

Názov projektu: Výstavba amfiteátra v obci Staré

Celková hodnota projektu: 11.720,00 €

Ukončenie projektu: 2013

Projekt bol realizovaný z prostriedkov obce.
Verejné priestranstvo a zeleň

Názov projektu: Rekonštrukcia verejných priestranstiev a zelene v obci Staré

Celková hodnota projektu: 124.389,82 €

Ukončenie projektu: 2013

Projekt bol realizovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí so spoluúčasťou obce.
Budova obecného úradu

Názov projektu: Zateplenie objektu Obecného úradu Staré

Celková hodnota projektu: 63.210,56 €

Ukončenie projektu: 2013

Projekt bol realizovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo so spoluúčasťou obce.
Autobusové zastávky - 3 ks

Názov projektu: Výmena autobusových zastávok

Celková hodnota projektu: 10.184,21 €

Ukončenie projektu: 2011, 2013

Projekt bol realizovaný z prostriedkov obce.

amfi 1
amfi 2
amfi 3
park 1
park 2
vp 2
vp 3
vp1
urad 1
urad 2
urad 3
urad 4
urad 5
urad 6
urad 7
urad 8
zastavka 1
zastavka 2