PROJEKTY
realizované v obci Staré do roku 2010
Hasičská zbrojnica - rekonštrukcia a prístavba

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice v obci Staré

Celková hodnota projektu: 309.101,16 €

Ukončenie projektu: 2010

Projekt bol realizovaný cez Regionálny operačný program, PO 4 - Regenerácia sídel, Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb so spoluúčasťou obce.
Budova základnej a materskej školy - výstavba

Celková hodnota projektu: 468.899,74 €

Ukončenie projektu: 2007
Dom smútku / Rozlúčková sieň - výstavba

Celková hodnota projektu: 68.511,22 €

Ukončenie projektu: 1997
Obec Staré
Obecný úrad Staré

Staré 208
072 23  Staré

Tel.: 056 / 688 7041
Mob.: 0902 223 353
Mail:
obec.stare@minet.sk
zbrojnica 1
zbrojnica 2
zbrojnica 3
zbrojnica 4
zbrojnica 5
zbrojnica 6
zbrojnica 7
zbrojnica 8
zbrojnica 9
skola 1
skola 2
dom_smutku