Obec Staré
Obecný úrad Staré

Staré 208
072 23  Staré

Tel.: 056 / 688 7041
Mob.: 0902 223 353
Mail:
obec.stare@minet.sk
PEČAŤ  ROZVOJA  OBCÍ  A  MIEST

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.
týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.