OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO
POSLANCI  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA: 


Peter Čerhit   
                                                        
Vladimír Hlaváč

Ing. František Dupaľ
                                                                   
Ing. Ján Michalovčík

Magdaléna Šaffová

Emil Balko

Jana LukčováZástupca starostky:

Vladimír HlaváčKontrolórka obce:

Mgr. Anna KosánováVedenie kroniky:

Ján Poprik


Obec Staré
Obecný úrad Staré

Staré č. 208
072 23

Tel.: 056 / 688 7041
Mob.: 0902 223 353
Mail:
obec.stare@minet.sk