Materská škola v Starom ponúka:

-
Materská  škola v  Starom je  nadštandardná,  mesačný poplatok je 5,00 €
- dopĺňa  rodinnú výchovu o  výchovno-vzdelávaciu  činnosť zameranú na všestranný  rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-
  emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami,
- predškolská výchova v MŠ sa uskutočňuje podľa Programu výchovnej práce, schváleného ministerstvom školstva a vedy SR,
  odborným personálom, odborné  a  pedagogické  riadenie  školy  aj  výchovno-vzdelávacieho procesu, výborné podmienky výchovy a
  vzdelávania z hľadiska činnosti učiteliek,
- priestorové podmienky, materiálno-technické a psychohygienické podmienky,
- kultúrno-spoločenské  akcie  (Úcta  k  starším, Tekvičková  slávnosť, bábkové divadlo,  Mikuláš, Vianočná akadémia, Jasličková 
  slávnosť v kostole, karneval, Deň matiek, Deň detí, rozlúčka s materskou školou),
- telocvičňa, počítačový krúžok, folklórny súborik
- anglický jazyk s kvalifikovanou lektorkou, vyučovanie rímsko-katolíckeho náboženstva formou krúžku,
- školské prádlo - pranie, žehlenie v škole,
- sprchovací kút pre deti - otužovanie, hygiena,
- príroda vidieka, ukľudňujúce prostredie,
- kvalitné školské stravovanie - zdravá výživa, stravná jednotka pre dieťa na deň je 1,10 €PREVÁDZKA Materskej školy v Starom

Prevádzka v pracovných dňoch: 07.00 hod. -  16.00 hod.

Konzultačné hodiny: pondelok - piatok:  11.00 hod. - 12.00 hod.

Prerušenie prevádzky:
V čase letných prázdnin je prevádzka prerušená na 4 - 8 týždňov z  hygienických dôvodov; v tomto období podľa dispozícií riaditeľky MŠ vykonávajú prevádzkoví   pracovníci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí pracovníci čerpajú  dovolenku podľa plánu dovoleniekZAMESTNANCI  Materskej školy v Starom

Riaditeľka MŠ: Mária Litunová

Učiteľka MŠ:
Jana Romanová

Upratovačka:
Iveta DuncováKONTAKT - Materská škola Staré

Adresa: Materská škola Staré, 072 23  Staré č. 283

Telefón:
0907 977 268 - riaditeľka MŠ

Email:
msstare@centrum.sk

Web stránka:
www.obecstare.eu/materska_skola.htmlFOTOGALÉRIA - Materská škola Staré

Facebook - najnovšie fotogalérieDOKUMENTY Materskej školy v Starom