L E S Y   S T A R É
pozemkové spoločenstvo
POZVÁNKA na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva LESY STARÉ, p. s.


************************************************************************************

STANOVY spoločenstva
(zverejnené dňa 20. 04. 2015)


ZMLUVA o pozemkovom spoločenstve (zverejnené dňa 20. 04. 2015)